SƠ LƯỢC  -  简介  -  BRIEF

 

 

 

·        Huy Hiệu

·        Hiệu Ca

·        Các Sáng Lập Viên

·        Các Vị  Hiệu Trưởng

·        Học Xá

·        Kư Túc Xá

·        校徽

·        校歌

·        創建校人

·        歷任校長

·        校舍

·        寄宿舍

·        School Emblem

·        Alma Mater Song

·        Founders

·        Principals

·        Study Facilities

·        Dormitories

 

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer