LIÊN LẠC   -   校友聯絡   -   CONTACT

 

 

Nha Trang, Việt Nam

徐月欢

Từ Nguyệt Phụng

Southern California, U.S.A

韩国忠 

Hàng Quốc Trung

Northern California, U.S.A

梁顺茂

Lương Thuận Mậu

 

直接联络:

 

徐月欢 (越南, 芽荘市)

梁顺茂 (美国, 北加州)

韩国忠 (美国, 南加州)

 

電子郵件請寄:  general@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer