HIỆU CA  *  校歌  *  ALMA MATER SONG

 

 

 

曲:葉廷基 Nhac: Diệp Đình Cơ      ***    詞:黄日輝 Lời: Huỳnh Nhật Huy 

 

 

 

 

 

by KHAIMINH.ORG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & hình ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2014 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer