DANH  SÁCH  LẠC QUYÊN GIÚP  ĐỞ  HIỆU  TRƯỞNG  HUỲNH  NHẬT  HUY

 

Hạn chót:  Ngày 17 tháng 7 năm 2005

 

Bất cứ lớp nào hay bạn nào nếu có hảo tâm muốn đóng góp, xin liên lạc:

Vương Tuy Thâm  王綏深  -  ttvoung@yahoo.com

626/282-9990 (Alhambra, California, U.S.A)

Diệp Năng Thắng 葉能勝  -  yehwells@yahoo.com

 

(Tính cho đến ngày 17 tháng 7 năm 2005)

 

 

HỌ và TÊN

SỐ TIỀN

(US dollars)

GỞI ĐẾN TỪ QUỐC GIA

GHI CHÚ

 

 

 

 

Phan Chánh Minh  潘正明

$100

U.S.A.

(*)

Diệp Năng Thắng  葉能勝

$80

U.S.A.

(*)

Ngô Quư Hưng  吳貴興

$80

U.S.A.

(*)

Lương Thuận Mậu  梁順茂

$100

U.S.A

(*)

Hàng Quốc Trung  韓國忠

$100

U.S.A.

(*)

Tạ Huệ Hạnh  謝惠杏

$100

U.S.A.

(*)

Tạ Huệ Quyên  謝惠娟

$100

U.S.A.

(*)

Tạ Cường  謝強

$100

U.S.A.

(*)

Châu Quân Vũ  周鈞裕

$100

U.S.A.

(*)

Lâm Bảy 林明勝

$100

U.S.A.

(*)

Vương Tuy Thâm  王綏深

$100

U.S.A.

(*)

Trương Quang Nguyệt  張光月

$50

U.S.A.

(*)

Châu Đức Minh  周德榮

$50

U.S.A.

(*)

Phan Chánh Thơ  潘正書

$50

U.S.A.

(*)

Lâm Chấn Thanh  林桭清

$100

U.S.A.

(*)

Hàng Song Quang  韓雙光

$50

U.S.A.

(*)

Diệp Nguyệt Nga  葉月娥

$100

Úc

(*)

Hàng Quốc B́nh + Trần Gia Mỹ

$100

U.S.A.

(*)

(韩国平 + 陈家美)

 

 

 

Huỳnh Tố Băng  黄素冰

$500

U.S.A.

(*)

Thái Kế Lập  蔡继立

$200

U.S.A.

(*)

Huỳnh Thiết Quần + Trần Huệ Kiều

$100

U.S.A.

(*)

(黄铁群 + 陈惠娇)

 

 

 

Trần Gia Trân  陈家珍

$50

U.S.A.

(*)

Ngô Tố Ngọc  吴素玉

$30

U.S.A.

(*)

Tạ Siêu Nga  謝肖娥

$25

U.S.A.

(*)

Phan Tiểu Phương  潘小芳

$50

U.S.A.

(*)

Hà Nguyệt Hoàn   何月環

$50

U.S.A.

(*)

Tạ Hưng  谢长兴

$50

Pháp

(*)

Tạ Quế Linh  谢桂玲

$50

Úc

(*)

Trần Kim Xuân  陈金春

$50

U.S.A.

(*)

Trần Nhất Phu  + Vân Aí Xuân 

$200

Gia Nă Đại

(*)

(陈一夫 + 雲愛春)

 

 

 

Hàng Quốc Dân  (韩国民)

$50

U.S.A.

(*)

Thái Khánh Dương  蔡庆扬

$100

U.S.A.

(*)

Hàn Hồng  韩红

$50

U.S.A.

(*)

Ngô Tuyết Hồng  吴雪红

$50

U.S.A.

(*)

Ngô Tuyết Hương  吴雪香

$50

U.S.A.

(*)

Vương Viễn Thông + Phan Mỹ Cúc

$100

Gia Nă Đại

(*)

(王远通 +  潘美菊)

 

 

 

Vương Vĩnh Hiệp  王永協

***

Việt Nam

(1)

Phùng Sở Tuệ  馮楚

$50

U.S.A.

(*)

Trần Hưng  陈兴

$50

U.S.A.

(*)

Trần B́nh Vân  陳萍雲

$100

U.S.A.

(*)

Mă Aí Lan  馬愛蘭

$100

U.S.A.

(*)

Lư Mai  李梅

$100

U.S.A.

(*)

Trịnh Thành Long  成龙

$200

Việt Nam

(*)

Tô Kỳ Phú  苏圻富

$50

U.S.A.

(*)

Trần Yến Hoa  陳燕華

$50

U.S.A.

(*)

Trần Yến Lê  陳燕

$50

U.S.A.

(*)

Diệp Ái Trân  葉愛珍

$50

U.S.A.

(*)

Huỳnh Kỷ Hớn  黄纪漢

$100

Gia Nă Đại

(*)

Âu Phụng Anh  欧凤英

$50

U.S.A.

(*)

Thái Khánh Hoa  蔡庆华

$50

U.S.A.

(*)

Vân Đại Châu  大洲

$100

U.S.A.

(*)

Diệp Đào 

$50

U.S.A.

(*)

Phan Sa + Huỳnh Mẫn Nghiên

$50

U.S.A.

(*)

(潘在成 + 黃敏妍)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 縂共

$4515

Tổng Cộng 縂共

 

匯款:  1700.00 美元  *  匯款:  2755.00  美元

期手续费:  30.00 美元  *  期手续费:  30.00  美元

 

縂共: 4515 美元

 

 

 

(1)  Liên lạc và góp thẳng cho hiệu trưởng ($3000 New Taiwan Dollars)

(*)  Đă nhận tiền hay check rồi

 

 

 

 

 

 

 

匯款:  2755.00  US Dollars

 

Date:

Wed,  3 Aug 2005 19:31:43 +0800 (CST)

From:

"麗明 黃"

Subject:

匯款收到

To:

"Vu Chau"

 

鈞裕友:好!

 

       我今天去銀行領匯款, 總金額 2755 美元, 也已打電話告知家父, 父親囑咐我一定要代他老人家寫信致謝. 這兩天我會將光碟及感謝函寄上, 麻煩代為公告.

 

       我在啟明網站上看到家父及吳文賴老師的詩, 以及遠至千里寄來的作品, 能在一個小畫面裡一覽無遺, 驚嘆今日科技的發達, 也佩服及幾位設立網站的校友堅持理想、不怕艱辛, 希望這個「空中之家」讓更多的啟明人駐足徘徊。

 

        祝  順安!

 

麗明  於2005-08-03

 

 

 

***************************************************

 

匯款:  1700.00  US Dollars

 

Date:

Tue, 12 Jul 2005 22:01:47 +0800 (CST)

From:

"麗明 "

Subject:

匯款收到了

To:

"Vu Chau"

 

鈞裕校友:好!

       今天下午我己領到匯款,家父叫我轉達他的感謝,謝謝大家的關心及厚愛。

 

麗明

2005-07-12

 

 

 

 

 

 

 

唘 事

 

黄丽明校友乃黄日辉校长千金.  黄校长今因年事已高且行动不方便.  学弟曾徵得黄校长之同意, 募款所得皆汇至黄丽明校友代领, 再转交与黄校长.

 

谨此说明.

 

校友 周钧裕

2005718日 上

 

 

 

 

(Nếu có ǵ sơ sót, làm ơn cho biết gấp để điều chỉnh.  Cám ơn!!!)

general@KhaiMinh.org

 

Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật danh sách này đều đặn và nhanh chóng.

 

 

Copyright © 2005 KHAIMINH.ORG