HIỆU CA KHẢI MINH

 

 

 

* * *

 

* * *

 

葉廷基  

黃日輝  

Lời Việt:  Ngô Văn Lại

 

 

虬 岺

 

 

Cù lĩnh xanh xanh

Huân hải mông mênh

Non nhô sừng sững

Bóng tháp nghiêng nghiêng

Miền trung nước Việt

Thành phố Nha Trang

Trường xây la liệt

Khai Minh huy hoàng

Tinh hoa đạo nghĩa

Rèn giũa bảo ban

Thấm đẫm mưa xuân

Cành chồi phơi phới

Trồng người mong đợi

Rường cột nước nhà

Văn hoá Trung Hoa

Xiết bao rạng rỡ

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org