THANH MINH  Đỗ Mục

清 明 时 节 雨 纷 纷 ,

路 上 行 人 欲 断 魂 ;

借 问 酒 家 何 处 有 ,

牧 童 遥 指 杏 花 村 .

Thanh Minh thời tiết vũ phân phân,

Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn;

Tá vấn tửu gia hà xứ hữu,

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

 

Thanh Minh lất phất mưa rơi,

Bộ hành lữ khách chơi vơi nỗi buồn;

Chán chường quán rượu hỏi luôn,

Mục đồng nhón chỉ Hạnh thôn  xa vời…

 

 

Hàn Quốc Trung     chuyển ngữ

2005/03/11

 

 

赠予  徐月欢, 谢惠杏, 吴雪娟, 谢惠娟, 潘翠鷹

蔡继立, 谢振如, 遊山浪子, 王永協, 潘正书, 葉能胜, 林明胜, 周钧裕, 王绥深, 陈兴, 潘正明, 梁顺茂…

 

Thân tặng các anh, chị:  Từ Nguyệt Hoan, Tạ Huệ Hạnh, Ngô Tuyết Quyên, Tạ Huệ Quyên, Phan Suy Ung

  Thái Kế Lập, Tạ Chấn Như, Du Sơn Lăng Tử, Vương Vĩnh Hiệp, Phan Chánh Thơ, Diệp Năng Thắng

Lâm Minh Thắng, Châu Quân Vũ, Vương Tuy Thâm, Trần Hưng, Phan Chánh Minh, Lưong Thuận Mậu…

 

 

 

Xin mời đọc  人面桃花  Nhân Diện Đào Hoa