李白  静夜思

TỈNH DẠ TƯ  Lư Bạch

 

床 前 明 月 光 ,

疑 是 地 上 霜 ;
举 头 望 明 月 ,

低 头 思 故 鄉 .

 

Sàng tiền minh nguyệt quang,

Nghi thị điạ thượng sương;

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê  đầu tư cố hương.

 

Đêm khuya trăng toả đầu giường,

Thoáng nh́n ngở đất đầy sương phủ choàng.

Ngẫng trông trăng mảnh sáng choang,

Cúi đầu vắng lặng nhớ làng quê xưa…

 

Hàn Quốc Trung (chuyển ngữ) 韩国忠

California, Hiệp Chủng Quốc 3/2005

 

Ánh trăng chiếu sáng phía đầu giường,
Phết trải ngoài sân chợt tưởng sương.
Ngẫng ngắm trăng cao vằng vặc sáng,
Cúi đầu nhỏ lệ nhớ quê hương.

 

王绥深 Vương Tuy Thâm (chuyển ngữ)

California, Mỹ Quốc 3/2005