LNG CHINH PHỤ

 

 

(1)

Trời khiến chia ly, vợ khc chồng.

Bao năm chiếc bng cảnh phng khng.

Vọng chng khắc khoải tim t ti,

Hoi niệm tương tư lệ ướt song.

Gương bụi trm ci nng chẳng đếm,

Đn sai phm lạc để sương phong.

Trăng thề my gởi gom tnh ,

Xt lệ mong anh thấu ci lng ?

 

(2)

Lệ đổ v ai dạ hỏi lng ?

Tưởng chng ảo vọng ngắm my phong.

Bao lời thề thốt hương phng vắng,

Anh hứa cng ai đứng ngắm song.

Thức trắng canh di phng lẻ bng,

Đm tn sương thắm gối chăn khng.

Xin anh đừng để em chờ mi.

Trời cm thương em cảnh khc chồng.

 

Du Sơn Lng Tử

2005, Bắc California, Hoa Kỳ