ĐƯA TIỄN

NHỚ CẢNH ĐỒNG QUÊ

 

 

 

Đồng Luá Khánh Hoà

 

 

 

 

Chiều tà sắp tối lệ chưa vơi,

Tay nắm tay nhau mắt chẳng rời.

Ḷng đối ḷng trao, t́nh khắng khít,

Tim thề tim hẹn, hứa ngàn nơi.

Bề rề bịn rịn môi không nhép,

Bập bẹ măm me nói nghẹn lời.

Gió lạnh mưa phùn ai  đến trễ,

Đ̣ chiều đưa khách tiễn ra khơi.

 

Thà rằng trễ chuyến khách buông lơi,

Đứng lặng không đi cố đợi mời.

Bến vắng giờ đây chia cách măi,

Đ̣ đưa nơi đó biệt tăm hơi.

Dạ sầu tan nát ngoài làm mặt,

Lệ sợ tuôn rơi cố hợt hời.

Muốn nói chia tay ḷng chẳng muốn,

Đường đời vạn nẻo cố nhân ơi…

Nhớ tưởng ngày về cảnh nắng quê,

Chim con réo rứt buổi trưa hè.

C̣ bay lăng văng trên đồng lúa,

Cá lội nhịp nhàng dưới suối khe.

Bờ ruộng trai làng đang tát nước,

Đập đồng thôn nữ chấn mương che.

Tim vàng mái lá chiều ươm khói,

T́nh thắm duyên êm đẹp ước thề.

 

Ngày đó anh đi nắng bộn bề,

Em chờ ai hứa nhớ trăng quê.

Cánh đồng xanh biếc thơm mùi lúa,

Ngọn gió diều bay ngất hướng về.

Em bế con bồng ra ngơ đón,

Thóc đầy anh gánh dưới đường tre.

Nồi niêu thơm ngát mùi kho tộ,

Tỏa khói cơm chiều ấm mái se.

 

 

Du Sơn Lăng Tử  遊山浪子  <photo>

(Khoá 65/68)

Tháng 10 Năm 2005 – Bắc California, U.S.A.