VU LAN

 

 

 

Mỗi năm mùa lễ Vu Lan,

Ḷng con ray rứt muôn vàn xót xa.

Công cha, nghĩa mẹ bao la,

Nuôi con khổ cực nắng mưa không màng.

Con vui, con khỏe, con khôn,

Mẹ cha an dạ bớt phần rầu lo.

Nếu mà con ốm con ho,

Thức khuya chăm sóc toan lo mọi bề.

Không hề than trách một lời,

Chỉ mong con khỏe mẹ cha an ḷng.

Sau này con đă lớn khôn,

Ḷng cha và mẹ vẫn c̣n chăm lo.

Đến khi cha mẹ về chiều,

Con đây chẳng được cận kề mẹ cha.

Để mà phụng dưỡng tuổi già,

Cho tṛn đạo hiếu làm người của con.

Xót xa ray rứt muôn vàn,

Mỗi năm muà lễ Vu Lan cận kề.


 Tạ Huệ Hạnh 谢惠杏

Tháng 8, 2006, Houston, Texas, U.S.A.

 

 

 

 

Ngày rằm tháng bảy lễ Vu Lan,

Báo hiếu mẹ cha dâng nén nhang.

Cầu nguyện đấng cao miền cực lạc,

Độ tŕ con cháu nơi trần gian.

Mấy ai được phước c̣n cha mẹ,

Đền đáp sanh thành công nặng mang.

Trả hiếu khi Người c̣n tại thế,

Mất rồi hối tiếc, tiếc vô vàn!!!


Vương Tuy Thâm 王绥深

California, U.S.A. – 8/2006

 

 

 

 

Mùa thu tháng Bảy Vu Lan,

Lễ ơn dưỡng dục song thân trên đời.

Vu lan báo hiếu mẹ cha,

Lan tràn khắp chốn mọi nơi cùng ngày.

Phận con trẻ ở trên đời,

Làm tṛn hiếu đạo con người thế gian.

Con thơ, con trẻ, con già,

Trẻ, trung chẳng biết thật thà mà phân.

Báo đền ơn nghĩa sinh thành,

Hiếu lành con thảo minh danh để đời.

Mẹ hiền trân quí ai ơi!

Cha thời kính trọng trọn đời chớ quên.

 


Tạ Long Nữ  龙女

8/2006, Houston, Texas, U.S.A.

 

 

 

 

Mở trói cho người bị buộc ràng.

Làm phúc ăn chay nghe thuyết pháp,

Cúng dường niệm Phật đốt trầm nhang.

Chùa chiền mở cửa đón quan khách,

Phật tử đọc kinh đếm hạt tràng.

Bát Nhă nổi lên giờ hội đến,

Đại sư khai lễ nét nghiêm trang.


Tuấn Phong 俊峰

8/2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org