THUYỀN VƯỢT BIÊN
AO ƯỚC

 

Thuyền thuyền vượt biễn ra khơi

Thuyền tôi lướt sóng qua ngày qua đêm

Thuyền tôi nhỏ bé tôi lo

Bao người chen chúc con thuyền lắc lư

Thuyền tôi chỉu nặng người đông

Bao người già trẽ ngồi trên con thuyền

Thuyền ơi hăy vội nhanh nhanh

Đưa tôi đến chốn đến bờ tự do

Khi nào tôi đến tự do

Thuyền tôi tôi nhớ bao giờ tôi quên.

 

 

San Francisco, California, 10/23/2005

Nếu ai có về thăm lại Khải Minh

Cho tôi xin nhắn ngôi trường xinh xinh

Ḷng tôi ao ước mong ḥai bấy lâu

Bao giờ tôi sẽ về thăm mái trường.

 

Nếu ai có về thăm lại Khải Minh

Cho tôi xin nhắn người thầy tôi thương

Ḷng tôi ao ước mong hoài bấy lâu

Bao giờ tôi sẽ về thăm lại thầy.

 

Nếu ai có về thăm lại Khải Minh

Cho tôi xin nhắn bạn hiền tôi chơi

Ḷng tôi ao ước mong hoài bấy lâu

Bao giờ tôi sẽ về thăm bạn hiền.

 

Nếu ai có về thăm lại Khải Minh

Cho tôi xin nhắn người mà tôi yêu

Ḷng tôi ao ước mong hoài bấy lâu

Bao giờ tôi sẽ về thăm yêu người.

 

 

San Francisco, California,  10/20/05

 

Phó Gia Nghị

69/72 正心班