20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ NHIỀU CỰU SINH VIÊN NHẤT…

LÀM VIỆC TẠI HAI CÔNG TY APPLE & GOOLE

 

 

Lễ tốt nghiệp dành riêng cho College of Engineering của University of California, Berkeley

Photography by KHAIMINH.ORG

 

 

 

 

Ở vào thời điểm hưng thịnh của Internet và điện thoại di động (cell phone) ngày nay, Google và Apple là hai trong một số công ty lớn được giới trẻ biết đến nhiều nhất. Đặc biệt Apple Inc. là công ty có trị giá vốn (market capitalization) lớn nhất thế giới -- khoảng 600 tỷ (billion) USD.

 

Dưới đây là danh sách 20 trường đại học có nhiều nhất về số cựu sinh viên làm việc cho hai công ty này.

 

Danh sách 20 trường đại học có nhiều cựu sinh viên nhất tại công ty GOOGLE:

 

01. Stanford University (1,859 alumni)

02. University of California, Berkeley (1,645 alumni) 

03. Carnegie Mellon University (901 alumni)

04. Massachusetts Institute of Technology (763 alumni)

05. University of California, Los Angeles (671 alumni)

06. University of Michigan (585 alumni)

07. Cornell University (537 alumni)

08. University of Washington (519 alumni)

09. University of Illinois, Urbana-Champaign (490 alumni)

10. Harvard University (478 alumni)

11. San Jose State University (453 alumni)

12. University of California, San Diego (446 alumni)

13. University of Waterloo (419 alumni)

14.中国北京清华大学  Tsinghua University (408 alumni)

15. The University of Texas at Austin (402 alumni)

16. University of California, Davis (371 alumni)

17. New York University (370 alumni)

18. University of Southern California (352 alumni)

19. University of Pennsylvania (335 alumni)

20. Georgia Institute of Technology (322 alumni)

 

 

Danh sách 20 trường đại học có nhiều cựu sinh viên nhất tại công ty APPLE:

 

01. San Jose State University (1,063 alumni)

02.  Stanford University  (902 alumni)

03. University of California, Berkeley (815 alumni)

04. The University of Texas at Austin (642 alumni)

05. California Polytechnic State University-San Luis Obispo (457 alumni)

06. University of California, Los Angeles (415 alumni)

07. San Francisco State University (381 alumni)

08. University of Phoenix (360 alumni) 

09. University of California, Davis (358 alumni)

10. University of Southern California (353 alumni)

11. Santa Clara University (351 alumni)

12. Arizona State University (332 alumni)

13. Massachusetts Institute of Technology (298 alumni)

14. University of Michigan (288 alumni)

15. University of California, San Diego (283 alumni)

16. University of California, Santa Cruz (283 alumni)

17. Carnegie Mellon University (277 alumni)

18. University of Illinois at Urbana-Champaign (248 alumni)

19. University of California, Santa Barbara (246 alumni)

20. Georgia Institute of Technology (213 alumni)

 

 

Source:  BusinessInsider.com

 

 

 

 

Đinh Trung Nhất  丁中一

Southern California, U.S.A., 10.2014

美國,加利福尼亞州, 洛杉磯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer