Hit F11 to go full screen

OoOoOo                                            oOoOoO

 

 

 

 

 

 

 

【◎

春節詩歌  Thơ Xuân Tuyển Dịch

 

 

【◎

【◎

春臨短歌三首

【◎

漢俳七帖:詠春 (1975年之前作者曾在越南任中文教職)

【◎

题都城南莊  Đ Đô Thành Nam Trang ( Nhân Diện Đào Hoa )

 

 

 

【◎

(Photos)   Một Vài H́nh Ảnh Chuẩn Bị Đón Xuân Giáp Ngọ Tại Nha Trang

 

 

 

【◎

(Video)   中國中央電視台2014馬年春節聯歡晚會通常簡稱為央視春晚

 

 

 

 

——————————————————      Music  音樂  Âm Nhạc      —————————————————

【◎

梅花三弄  |  春江花月夜  |  春雨恋春风

【◎

Chiều Xuân & Th́ Thầm Mùa Xuân  |  Mộng Chiều Xuân  |  Em Lễ Chùa Này

—————————————————————————————————————————————————

 

 

Hit F11 to go full screen

 

 

 

 

 

 

 

*  中國十大古曲之一﹕梅花三弄  *

 

 

 

 

 

 

*** 投稿 郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站 | Copyright © 2004 – Present  KHAIMINH.ORG | Website Disclaimer