V ĐỀ

 

Ti ngồi đy ngẫn ngơ vần thơ bạn,

Hy viết đi vi chữ cho tnh yu.

Tim ti đang xao động giữa đất trời,

Lng chợt ấm với mi hương cỏ lạ.

Ti chợt tiếc chẳng phải l thi sĩ,

Viết vần thơ t thắm tri tim nng.

Với suối tc m bờ vai thon mịn,

V mơ mng hnh bng thuở xa xưa

Yu em nhiều tnh anh chưa giải hết,

V với em ti chỉ ni tiếng yu

 

Trần Hưng (Anh 5)

5/2005 Viết tại California, Hu K ỳ

 

 

 

TẶNG TRẦN HƯNG

 

Trần trung trực tiến trăm trượng thắng

Hưng huynh hữu hoạ hoa huyền hoặc

 

Cy cao bng mt, mt cuộc đời,

Bt đy pht hoạ vần tao nh.

Tao đn thi ph hoạ nng xun,

Nh nhặn văn hoa huyền hoặc, ảo.

Trần trung hảo tử ơn phụ mẫu,

Hưng phấn kin tr chẵng nhụt tm

 

Tạ Huệ Quyn

4/2005 Houston, Texas, USA