ANH  CHỜ

Em ơi!  Có biết!

T́nh anh!  Êm đềm!

Mỗi tối!  Thâu đêm!

Anh đây vẫn biết em đă lâu,

Thường hay ngớ ngẩn âu sầu.

Chẳng hay em nhớ em sầu v́ ai?

Anh đây bức tóc bức tai,

Ch́u em chẳng dám nói sai câu nào.

Em khóc!  Em gào!

Đau thắt!  Nhớ  mong!.

Anh đây!  Cảm thông!

Đă lâu ḷng anh mong muốn  biết.

Những  ǵ em đang da diếc

Anh đây chỉ cần em biết có anh

Mỗi ngày cứ măi loanh quanh

Mong sao em thấy t́nh anh đang chờ.

Em nói!  Anh khờ!

Anh  không!  Đồng ư!

Mỗi người!  Một chí!

Em  không c̣n lư  trí  phân minh.

Rất là nông nổi gởi t́nh

Không phân biệt rơ giao t́nh với  ai.

Em ơi đừng có hàng hai,

Mai này sẽ khổ, chẳng ai đón chờ!!!

 

 

Phan Chánh Thơ

Palm Sring, California, U.S.A.