ĐỒNG MỘNG

不 知 椰 树 谁 栽 种 ,

三 五 故 友 叙 童 梦 .

四 月 春 风 柔 似 情 ,

碧 海 云 天 旧 时 容 .

 

海 湾

 

和 童 梦

 

啓 明 精 神 前 人 种 ,

後 代 继 前 梦 .

培 育 宗 旨 两 朝 行 ,

添 新 罗 衣 不 更 容 .

 

弃 民

 

Dừa kia ai kẻ vun trồng,

Dăm ba bạn cũ chuyện vng tuổi thơ.

Thng tư, xun thoảng tnh mơ,

Biển xanh, trời rộng gip liền y xưa...

 

Tuyết Sơn Tng

 

Dừa xanh biếc, ai trồng trng kho nhẻ;

Dăm đư cũ chuyện tr thời non trẻ.

Trời xun mt, gi thoảng ru nhịp bạn,

Xanh lơ biển tiếp my trời như xưa.

 

Bnh Nguyn Thảo

 

Khng biết dừa xim ai kho trồng,
Vi thằng bạn cũ mộng nin đồng;
Gi xun tưới mt bạn tnh cũ,
My,  biển xanh mu thuở chơi rong.

Nam Hn

 

Dừa kia khng biết ai đ trồng,

Năm ba bạn cũ bn chuyện xưa.

Gi xun thoang thoảng tnh mơ mộng,

Biển trời liền nhau vẫn như xưa

 

Thẫn Thờ

 

Ai kia xưa đ dựng bng dừa,

Tao my vi đư kể chuyện xưa.

Lưa thưa gi nhắn ru tnh bạn,

Biển rộng chn trời vẫn như xưa.

 

Sơn Lm 57

 

讀童夢有感

 

最近許多朋友返回越南芽莊.有的為了家事. 有的純粹觀光遊玩. 心中勾引起了思鄉之愁. 故鄉一別廾餘年. 未曾能再相見. 童年的碧海藍天. 校園的喜戲遊息. 似乎間童年的點點滴滴. 在童夢的詩裡重溫舊夢.

 

起首作者即以諳喻方式的筆法來寫時光的逝去. 一件曾經發生好久的事.

 

"不知椰樹誰栽種." 椰樹拒然傲立茁壯高大. 多少年栽培的功勞. 多少時光的流逝. 好像人的生命一樣永無休止的流逝. 那童年的夢想. 曾經在那椰樹. 沙灘和碧海青天下發生過. 今能相偕三五好友故地重遊. 乘著故鄉四月溫暖的春风把酒敘童年的夢. 想間椄希望能在故地嗅到,感到,聞到,那童年的影子. 在那空間裏遺留下的痕跡.

 

"三五故友敘舊夢.

四月春風柔似情,"

 

而全詩的靈魂在於最後一句

 

"碧海雲天舊時容"

 

景物一些如昔.童年己逝不返.觸景生情. 三分惆悵,七分緬懷. 全詩一氣呵成,真情流露, 是一首值得椎薦與校友共享的好詩.

 

棄民

 

不 知 椰 樹 誰 栽 種,

三 五 老 友 敘 童 夢.

四 月 春 風 柔 似 情,

碧 海 雲 天 舊 時 容.

 

海 灣

啟 明 精 神 前 人 種 ,

承 蔭 後 代 繼 前 夢 .

培 育 宗 旨 兩 朝 行 ,

添 新 羅 衣 不 更 容 .

 

棄 民