TẶNG ĐỨA MÔ

 

Khải Minh nay có ĐỨA MÔ,
Hiệu danh sáng rạng ṿng ô điạ cầu; 
Mừng cho “THƠ” bạn bắt đầu,
Cưởi mây lái gió lướt bầu trời xanh!!!

 

Chánh Tâm Chi Binh

 

TẶNG “PHAN TIÊN SINH”

 

Thằng  nay đă nổi danh,
Chúc mừng, “cúng hỷ” ngày  lành hôm nay.
Chúng tôi chọn lấy ngày này,
Hôm “ni” năm tới là ngày thôi nôi!

 

Tiếu Diện

 

 

 

 

Mời đọc những bài viết khác về… "Đưá Mô"

 

 

ĐỨA MÔ CẢM TÁC

 

Thầy Lại đặt cho cái tên,
Thật là quư hoá, Mô lên như diều.
Anh em nên chớ nói nhiều,
Thiên hạ dị nghị, nhiều điều không hay.

Em đây xin cảm ơn Thầy,
Đặt cho cái hiệu, tràn đầy t́nh thương
Mỗi khi ngồi nhớ quê hương,
Ḷng em lại nhớ đến trường Khải Minh…

"Đưá Mô" chẳng phải một ḿnh,
Thầy c̣n đổi chữ "Khí Dân” nữa mà.
Như vậy "Khí Dân” cũng là,
Người được Thầy thưởng như là "Đưá Mô!”

Vậy th́ "Khí Dân” nhào vô,
Khải Minh trang web sẽ tô thêm màu.
Nhờ Thầy trang web về sau,
Nhiều văn, thi, phú… đứng đầu nay mai!!!

 

Phan Chánh Thơ

04/2005