HẢ  (HÊ) 

 

Năm Bảy được hả hơ,
Thần trí bị bơ phờ,
Nói năng không kịp thở,
Bởi Bảy rối vào tơ.

Chị
Hằng thích làm thơ,
Bao con tim mong chờ,
Vắng, đêm dài, bở ngỡ,
Chị Hằng chớ làm ngơ.

Anh
Hưng nhiều mộng mơ,
Yêu nhiều rồi than thở,
Gởi h́nh bóng ơ hờ,
Năm xưa tuổi mộng mơ.

Anh
Thơ lại không khờ,
Cười vui không vở lở,
Viết lách hết chổ (chê) chơ,
Tiếu lâm anh cũng chở.

 

Bạn bè ai cũng nhớ,
Ting là kẻ se tơ,
Liên kết Xuân Quang nhờ,
Quy tụ nhiều nhà thơ.

Tuy Thâm c̣n luyến nhớ,
Được tôn là Thánh thơ,
Gần đây hơi lu mờ,
Bởi áo choàng trong mơ.

Thuận Mậu vẫn c̣n Tơ,
Văn chương anh đủ cở,
Thông thạo com-pu-ter,
Lấy vợ kẻo mẹ chờ.

 

Quốc Trung vui hết cở,
Tuyệt tác một bài thơ,
Lại lo đăng bài vở,
Danh vang vọng bến bờ.

Quân Vũ như c̣n nợ,
Với bóng h́nh ban sơ,
Uống rượu rồi làm thơ,
Vu vơ và than thở...

 

Đức Vinh anh superb,  (1)

Lo cho lớp đủ cở,

Hân hạnh “được” bạn nhờ,

Xuân Quang không bở ngỡ.

 

Phan Chánh Minh 潘正明

6/2006

 

(1)  tuyệt diệu