ĐỌC RƯỢU TNH CẢM TC

 

C người chờ rượu nhớ người,
C người gởi rượu cho người năm xưa;
Cn người cũng nhớ người xưa,
Rượu đo khng c, người xưa đu rồi

 

Vương Tuy Thm 王绥深

 

Một đi chim ht phải lng,

Bao đm nhung nhớ ci lng người xưa.

Vần thơ ru rt đẩy đưa,

30 năm xa vắng tnh xưa vẫn nồng

 

Phan Chnh Thơ 潘正書

Người xưa quanh quẩn đy thi,
Sao chưa hỏi rượu, cất lời trch than?
Hm nay cơ hội ngn vng,
Mau ln hỏi rượu, kẻo nng bỏ đi!

 

Lương Thuận Mậu 梁順茂

Tớ đy chăm sc vườn ny,

Khải Minh hoa, l quen tay thường ngy.

Rượu Tnh hương thoảng người say,

Hoa thơm vần hoạ Bướm bay điệu h

 

Hn Quốc Trung 韩国忠

 

April 2005

 

 

Mời đọc Rượu Tnh