CẢNH CHA

 

Cảnh Cha Ở Thi Lan

 

 

Cảnh cha tn knh trầm nhang,

Nẻo vo chnh đạo lạc an tm mnh.

Nhất tm tụng niệm kệ kinh,

Về nương tựa Bụt, học tnh từ bi.

 

Hồng trần sao lắm m si,

Đắm chm bể khổ cũng v thấp cao.

Đạo, đời, chưa đặng thanh tao,

Theo đường Phật php nng cao phước phần.

 

Php kinh khai thị chữ nhn,

Quang minh nhật nguyệt, xa lần phn bua.

Ngn xưa my bạc cảnh chu,

L nơi con Phật bốn mu lắng nghe.

 

 

Ng Tuyết Quyn 吳雪娟

July 01 Canada Day, 2006 - Edmonton, Canada

 

 

 

Cảnh Cha Ở Trung Quốc

 

 

Cửa cha nghi ngt khi nhang,

L nơi thố lộ bi quan của mnh.

Vi nguyền tụng niệm lời kinh,

Mong rằng chuyển đổi, tnh tnh từ bi.

 

Cửa cha qun chiếu sn si,

Khng ch ngho kh, khng b thấp cao.

Khng phn hn tiện, thanh tao,

Mọi người cng đến, cầu sao phước phần.

 

Cửa cha lun mở v nhn,

Đời người ngắn ngủi, đu cần phn bua.

C dịp l cứ vo cha,

Thắp nhang tụng niệm nhị thừa lắng nghe.

 

 

Phan Tin Sinh 潘正書先生

Thng 6, 2006 Palm Spring, California, U.S.A.

 

 

 

 

 

Cửa cha thơm ngt trầm nhang,

L nơi Phật tnh ho quang soi mnh.

"Ph tan tăm tối: Lời Kinh,

Vun trồng quả thiện cho lng từ bi.

 

Cửa Chu xoy gội sn si,

Chớ m ng a, chớ b thấp cao.

Niệm n, niệm nghĩa, thanh tao,

Xa la phiền no, lao đao trăm phần.

 

Cửa cha mở rộng lng nhn,

Đời l giấc mộng, h cần phn bua.

Sớm về nuơng tựa cửa cha,

Đm đm g m , bốn mu lặng nghe.

 

 

Cỏ V Ưu 無憂草

July 01 Canada Day, 2006 - Edmonton, Canada

 

 

 

Cảnh Cha Ở Việt Nam

 

 

Chung cha đưa rước khi nhang,

Khng l tiếng khc thở than duyn mnh.

Chung cha ha quyện lời kinh,

Cho người xuất giới ban tnh từ bi.

 

Chung cha khng vướng sn si,

Ru hồn thanh thản, khng b thấp cao.

Chung cha đậm nt thanh tao,

Lnh xa thế tục lao đao tranh phần.

 

Chung cha thuyết giảng chữ nhn,

Khng nui tranh chấp, khng cần phn bua.

Chung cha ngự trị cảnh cha,

Cho người hướng thiện bốn ma lắng nghe.

 

 

Cao Nguyn B 高原霸

6/2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

Cảnh Cha Ở Nhật Bản

 

 

Cổng cha thơm ngt đn hương,

Thiện nam tn nữ yu thương vo cha.

Cầu xin toại nguyện duyn xưa,

Nếu khng anh sẽ chẳng vừa lng đu.

Ngy đm săn sc vườn cau,

Mong cau đơm tri mong trầu xanh tươi.

Uớc mơ hạnh ngộ c đi,

Bạn đời bạn đạo trọn đời c nhau.

 

 

Diệp Năng Thắng 葉能勝

California, U.S.A. 2006

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bi vở xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org