韩业光校友绘画佳作

 

“NHỚ VỀ NHA TRANG & NHỮNG BẠN HỌC CŨ NĂM XƯA”

HÀNG NGHIỆP QUANG

 

 

 

 

 

 

Ghi Chú cuả KHAIMINH.ORG:

 

Những tác phẩm này và 1 số khác sẽ đăng sau được thực hiện và hoàn tất từ năm 2001 đến 2003.  Riêng bài báo được đăng vào khoảng cuối năm 2002.