G SAY THƠ

 

Ti đu muốn cuộn trn niềm nhung nhớ,

Bởi thơ người hay huyền hoặc hồn ti.

Lời thơ người cứ sao mi chơi vơi,

Ti lặn hụp trong dng sng mộng ảo

 

Ti đu muốn sa vo bao phiền no,

Bởi thơ buồn nặng trĩu nt xt xa.

Nữa đời em sa phủ mu huyền b,

Ti quay cuồng theo gt dng kiu sa.

 

Cũng đời trai hin ngang v kh phch,

Bỗng rối beng như lữ khch lỡ đ.

Say thơ ? Hay say dng kiều dị thảo ?

i thơ người, khờ dại nửa hồn ti

 
TMNTN

U.S.A., Thng 10 Năm 2005