Photo from yahoo.com

 

http://redcross.org/

 

 

 

颶風無情多人亡,

救災真誠大家幫!

 

雪山松 

二零零五年九月 于美国, 加里福尼亞州

 

 

Ka-tri-na ơi, Ka-tri-na,
Xuất hiện làm chi, nước ngập nhà?
Đường phố ngổn ngang không trật tự,
Nghe người lâm nạn dạ ai, xa!

 

Biển giận chuyện ǵ biển thị oai?
Phá đê, dâng nước, ngập trong ngoài,
Bao người, mắc kẹt trong thành phố,
Quả thật thân người quá nhỏ nhoi.
Bớt chút tiền tiêu giúp kẻ khó,
Cùng nhau dựng lại cảnh đời tươi,
Giúp người thời thấy hồn thanh thản,
Nhớ giúp cho người sớm được vui.

 

Cao Nguyên Bá

8/2005 Bắc California, U.S.A.

 

 

 

Bảo đă đi rồi để lại đây,
Cảnh nhà tan nát nước tràn đầy.
Người c̣n kẻ mất cùng ly tán,
Thiếu nước đói ăn trẻ lạc bầy.
Mở cửa từ tâm ra cứu giúp,
Thiện từ tích đức phước vô đầy.
Thiên tai hoạn nạn ta sao tránh?
Bố thí giúp người trời sẽ hay!

 

Tiếu Diện

8/2005 Nam California, U.S.A

Làm sao có thể giúp người đây?

Xác chết đầy đường tội lắm thay.

Nhà xập nước dâng lên đến nóc,

Cảnh t́nh thê thảm chốn này đây.

 

Làm sao tiếp tế lương khô đến,

Cứu giúp nạn nhân từ dưới lên.

Đem họ ra ngoài nguy hiểm đó,

Nguyện cầu tất cả được Ơn Trên...

 

Thẩn Thờ

8/2005 Nam California, U.S.A

 

 

 

Nước, gió bao giờ biết giận đâu?

Cầu cho nước rút chóng nhanh mau.

Lạc quyên ta giúp người đau khổ,

Hoạn nạn thấy mà dạ xót đau…!

 

Lăng Nhi

8/2005 Orange County, California, U.S.A.

 

 

Ka-tri-na ơi, Ka-tri-na,

Giận chi ai đó mà không tha.

Cơn giông bảo tố nước dâng ngập!

Bao vây thành phố kẹt không ra.

Ôi thay! t́nh cảnh thảm thê đó!

Người xô, kẻ khóc, con nít la,

Ai ai cũng muốn thoát nguy hiểm,

Thấy cảnh nạn nhân ḷng xót xa…

Cầu trời khấn Phật cứu cho nha,

Sao cho tai nạn thật mau qua.

Mọi người được thoát khỏi cơn khốn!

Dựng lại cuộc đời không quá xa.

 

Huệ Hạnh

8/2005 Houston, Texas, U.S.A.