T̀M EM

THU SAY

 

Nhắp giọt café đắng, đắng đầu môi,

Môi cười e ấp lịm hồn tôi.

Năm xưa đưa bước chiều tan học,

Thẹn thùng em tránh gặp mắt tôi…

 

Những chiều nặng triũ em vắng bóng,

Thẩn thờ chân bước lẻ loi tôi.

T́m em, hoàng hôn t́m trăng khuyết,

Góc phương trời, hồn em trong tôi…

 

Cuối tuần cánh nhạn men say,

“Ngày này năm trước… ngày này năm nay…”

Trời thu gió thoảng mây bay,

Lá vàng xào xạc thu say ḷng người…
TMNTN

U.S.A., Tháng 10 Năm 2005