*唐詩越譯*  征人怨  CHINH NHÂN OÁN

 

 

 

*  *  *

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC:

 

 

 

PHIÊN ÂM HÁN VIỆT:

 

CHINH NHÂN ÓAN

 

Liễu Trung Dung

 

Tuế tuế Kim hà phục Ngọc quan,

Triêu triêu mă sách dữ đao hoàn.

Tam xuân bạch tuyết qui thanh trũng,

Vạn lư Hoàng hà nhiễu Hắc san.

 

 

 

DỊCH THƠ:

 

NỖI ÓAN CỦA CHINH NHÂN

 

 

Đóng Ngọc quan,1 đóng Kim hà,2

   Ngày ngày roi ngựa cùng là khoen đao.3

Mồ xanh phủ tuyết trắng phau,4

   Hoàng hà5 lặng lẽ in màu Hắc sơn.6

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Đà Nẵng, Việt Nam, Cuối Năm 2010

 

 

 

 

CHÚ THÍCH:

 

  1. Ngọc quan: tức Ngọc môn quan, cửa ải xung yếu thuộc địa phận tỉnh Cam Túc.
  2. Kim hà: cũng gọi là Hắc hà thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây.
  3. Khoen đao: nguyên văn đao hoàn chỉ cái khoen ở chuôi đại đao, loại mă tấu có cán dài bằng sắt có gắn ṿng sắt tṛn để lồng vào tay cho khỏi tuột khi sử dụng.
  4. Cả câu ngụ ư cỏ xanh trên mồ bị tuyết phủ lên, h́nh ảnh gây ngậm ngùi cho thi sĩ.
  5. Hoàng hà: sông lớn thứ hai của Trung Quốc chảy qua cao nguyên cát vàng, nước sông không bao giờ trong.
  6. Hắc sơn: núi ở Hà Bắc, nơi có Hoàng hà chảy qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer