*唐詩越譯*  九月九日憶山東兄弟

 

 

 

*  *  *

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC:

 

 

 

 

PHIÊN ÂM HÁN VIỆT:

 

CỬU NGUYỆT CỬU NHẬT ỨC SƠN ĐÔNG HUYNH ĐỆ

 

 

Vương Duy

 

Độc tại dị hương vi dị khách

Mỗi phùng giai tiết bội tư thân

Dao tri huynh đệ đăng cao xứ

Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

 

 

 

DỊCH THƠ:

 

MỒNG CHÍN THÁNG CHÍN NHỚ ANH EM Ở SƠN ĐÔNG

 

 

Một thân làm khách lạ phương xa,

Mỗi tiết Trùng dương lại nhớ nhà

Đỉnh núi anh em tề tựu đủ,

Thù du cắm khắp, vắng phần ta.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Đà Nẵng, Việt Nam, Cuối Năm 2010

 

 

 

 

Theo tục xưa, người Trung Quốc chọn ngày 9 tháng 9 âm lịch (ngày Trùng cửu) hằng năm làm tết bạn (Bằng hữu tiết) cũng gọi tết lên cao (Đăng cao tiết). Đến ngày ấy, bạn rủ nhau lên núi cao bày thức nhắm cùng rượu thù du quây quần chuốc mời ngâm vịnh, mỗi người c̣n bẻ theo một cành thù du cầm làm biểu trưng cho t́nh bạn. Khi tàn cuộc xuống núi, mỗi người cắm cành thù du ấy lại chỗ ḿnh đă ngồi.

 

Thơ Đỗ Phủ:

Minh niên thử ngộ tri thuỳ kiện,

Tiếu bả thù du tử tế khan.

(Sang năm gặp lại c̣n ai khoẻ; Say ngắm thù du cứ măi cười)

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer