*唐詩越譯*  九日登望仙臺呈劉明府

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC:

 

 

 

PHIÊN ÂM HÁN VIỆT:

 

CỬU NHẬT ĐĂNG VỌNG TIÊN ĐÀI

         TR̀NH LƯU MINH PHỦ

 

 

Thôi Thự

 

Hán Văn hoàng đế hữu cao đài,

Thử nhật đăng lâm thự sắc khai.

Tam Tấn vân sơn giai Bắc hướng,

Nhị lăng phong vũ tự Đông lai.

Quan môn Lệnh doăn thuỳ năng thức ?

Hà thượng tiên ông khứ bất hồi.

Thả dục cận tầm Bành Trạch tể,

Đào nhiên cộng tuư cúc hoa bôi.

 

 

 

DỊCH THƠ:

 

NGÀY MỒNG 9, LÊN ĐÀI VỌNG TIÊN1

         GỬI LƯU MINH PHỦ

 

 

Hán Văn đế dựng đài cao

Ngày ta đến viếng, nắng xao xuyến ḷng.

Nhớ xưa Tam Tấn2 tranh hùng,

Nhị lăng3 c̣n đó trơ cùng gió mưa.

Quan giữ ải4, ai biết chưa ?

Tiên ông sông nọ5 từ xưa chửa về.

T́m ông Bành Trạch6 gần kề,

Chuốc nhau rượu cúc cho mê mẩn đời.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Đà Nẵng, Việt Nam, Cuối Năm 2010

 

 

 

 

1. Đài Vọng tiên: vua Hán Văn đế được một ông già trên sông trao cho cuốn Lăo Tử rồi không gặp lại nữa. Vua Hán Văn đế bèn dựng đài này để chờ đón “ông tiên trên sông”.

2. Tam Tấn: xưa ba họ Hàn, Triệu, Nguỵ đều làm quan to nước Tấn. Về sau nước Tấn tan ră họ lập thành ba nước riêng, gọi chung là Tam Tấn.

3. Nhị lăng: Nam lăng và Bắc lăng, một là mộ Hạ hậu, một là nơi xây cho vua tránh mưa băo.

4. Quan giữ ải: ám chỉ Doăn Hỉ, người lưu giữ Lăo Tử để yêu cầu viết Đạo Đức kinh xong mới để Lăo Tử đi vào núi rồi biệt tích.

5. Tiên ông sông nọ : xem chú thích 1

6. Bành Trạch : nguyên văn Bành Trạch tể (quan huyện doăn Bành Trạch) chỉ Đào Tiềm đời Tấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer