*唐詩越譯*  春望

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC:

 

 

 

 

PHIÊN ÂM HÁN VIỆT:

 

XUÂN VỌNG

 

Đỗ Phủ

 

Quốc phá sơn tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm th́ hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim (câm).
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.

 

 

DỊCH THƠ:

 

NGÓNG XUÂN

 

Nước tan nhưng núi song c̣n,

Xuân về cây cỏ vẫn c̣n nhựa xuân.

Hoa như ứa lệ đau buồn,

Chim chư hết sợ những cơn tan đàn.

Liên miên ba tháng khói lang3,

Thư nhà một bức sánh ngang vàng ṛng.

Găi đầu, tóc chẳng mấy c̣n ,

So le quá thể, khó ḥng giắt trâm.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Đà Nẵng, Việt Nam, Cuối Năm 2010

 

 

 

1.      Khói lang: khói được đốt bằng phân chó sói (lang)  nhờ màu đen đậm đặc, tồn tại lâu tan. Nguyên văn phong hỏa, chỉ nhừng giàn cao trữ nhiều nhiên liệu, khi giặc xâm phạm bờ cơi, lính canh tại giàn đốt lên, ban đêm dung lửa sáng, ban ngày dung khói đen làm tín hiệu báo động. Câu thơ này ám chỉ loạn An Sử (An Lộc Sơn + Sử Tử Minh).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer