GỞI HỌC TR̉ CŨ

 

Sáng nay được tặng hai trăm đô,

Thầm reo ba tiếng:  Rất! Hoan! Hô!

Cảm ơn TRUNG, MẬU, HUỆ QUYÊN / HẠNH,

HƯNG, VŨ, MINH, THÂM, BẢY, THẮNG, THƠ.

TUYẾT QUYÊN thêm nữa, mười hai vị,

Cũng cố hầu bao, ta đở lo.

Cầu chúc trời cho ai nấy khoẻ,

Vẫn vui, vẫn… thơ thẩn ra tṛ!

 


 NVL

26.12.2005

 

KHAIMINH.ORG