MỘT VÀI H̀NH ẢNH VỀ THẦY NGÔ VĂN LẠI

 

 

 

 

(1) Thầy đang thư giăn trong buổi làm việc.

 

 

 

 

(2) Thầy đang dạy Hán văn cho 8 học sinh lớn tuổi hồi năm 2006.

 

 

 

 

(3) Thầy đang đọc sách của nhà văn T Chí Ma do cựu học sinh Thái Kế Lập tặng.

 

 

 

 

(4) Thầy và vài thành viên trong Ban Biên Tập Cây Thuốc Quư (Hội Dược Liệu Việt Nam)

 

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

请阅读吳文赖老师佳作 * Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

http://KhaiMinh.org

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2007 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer