ỨC HOÀNG TIÊN SINH NHẬT HUY

 

,
.
,
.

,
.
,
.

,
.
,
.

,
.
,
.

 

Nhàn tưởng Hoàng lăo sư,
Khu đạt mễ bát dư.
Hàn thử quân đa thụ,
Ẩm thực vị măn tŕ.

Nhàn tưởng Hoàng lăo sư,
Tá trúc vi họa tư.
Niên niên vô số bức,
Giai tiết trực, tâm hư.

Nhàn tưởng Hoàng lăo sư,
Nha trang quân kiều cư.
Biện Khải Minh hiệu trưởng,
Tâm lực nan đắc thư.

Nhàn tưởng Hoàng lăo sư,
Quân ngă kim tương tư.
Phi dị giới ái luyến,
Bồi hồi t́nh diệc như ...

 

 

之一  Chi Nhứt

 

Dịch thơ:

NHỚ HOÀNG NHẬT HUY TIÊN SINH

Ngồi buồn chạnh nhớ cụ Hoàng,
Thân hơn mét tám, dềnh dàng to cao.
Nắng mưa cụ hứng biết bao!
Bụng chờ các món đi vào hơi lâu!

Ngồi buồn chạnh nhớ cụ Hoàng,
Một đời cầm cọ vẽ toàn trúc thôi!
Bao nhiêu bức cụ vẽ rồi,
Rặt loài lóng thẳng, ruột thời trống trơn.

Ngồi buồn chạnh nhớ cụ Hoàng,
Đă từng kiều ngụ Nha trang một thời.
Khải Minh lèo lái cuối đời,
Dốc ḷng dốc sức, nghỉ ngơi chẳng hề.

Ngồi buồn chạnh nhớ cụ Hoàng,
Ngày nay cách biệt, lại càng ... tương tư.
Chẳng khác giới, t́nh vẫn như,
Ngẩn ngơ đôi lúc, ḷng dư bồi hồi ...


之一  Chi Nhứt

6/2005