KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CUẢ GIÁO SƯ NGÔ VĂN LẠI  吳文赖老师佳作

 

 

Minh Tâm Bảo Giám  明心宝鑑

高伯适的漢文诗选译  Tuyển Dịch Thơ Chữ Hán Của Cao Quát

一百五十四首唐诗越譯  154 Bài Dịch Thơ Đường  

 

Trường Hận Ca  ( 長恨歌 )   ||    Hành  ( 琵琶行 )

外文名作  –  Danh Tác Ngoại Văn   ||    Đơn (Dịch Thơ Pháp)   ||   Hoàng Hạc Lâu   黄鹤楼

正氣歌 - Chính Khí Ca (Tuyển Dịch & Chú Giải)

 

Nhớ Khải Minh   ||   Hồi Tưởng   ||   Đời Biển

 

Bản DịchRời Đất Việt Về Xứ Đài…( 1 & 2 )”  ( 黎元:  離越歸台閒居 )

Dịch B́nh Tác PhẩmNgọ Dạ Biên Hiệu Cảm Ḥai” ( 午夜编校感怀 )

Dịch Chú Giải Tác Phẩm“Kư Dạ Lang” ( 寄夜郎 Của Cố Giáo Nguyên  黎元 )

Dịch Diễn Giải Tác Phẩm“Tuế Mộ Hoài Hương(歲暮怀鄉)

Năm Mới Nhớ Người :  Tâm Sự Phật Cười (Thay Lời Chúc Tết)

 

 

Đề Đô Thành Nam Trang  - Thanh Minh  题都城南庄 - 清明

離鄉与鄉離  (I)  Xa Quê Quê Xa  (I)   ||   離鄉与鄉離  (II)   Xa Quê Quê Xa (II)

Họ KhổngTrung Quốc   ||   T́m Sơn Tăng Không Gặp   ||   Vẫn Nhớ Khải Minh

 

A Ông Hành

Thăm Đảo - Vượt Biển (Hoạ "Thăm Đảo")   ||   浪淘沙 -  - Viết Cho Khí Dân

Nữ Sinh Nha Trang - Băn Khoăn   ||   Đêm RừngTrầm Ngâm

Tâm    ||   Trang Trại Rẻo Cao   ||   Hớ Hênh   ||   Tự Kiểm Điểm  -  Bâng Khuâng

Gởi Một Bệnh Nhân

 

*  *  *

 

Tuyển Sinh   ||   Cũng Sát Nhân   ||   Con Trâu Thứ Ba  

 

Thiên Hựu   ||   Một Chủ Khảo   ||   Giáo Phụ Khảo   ||   Coi Thi   ||   ChuyệnTầy Trời   ||   Cười Khóc

Tổng Trưởng Nổi Giận   ||   Trường Jeanne d’Arc   ||   Vào Nghề   ||   Cậu Ấm Đi Thi   ||   Chuyện Tế Nhị

 

Hai Đá   ||   Ưu Thế I   ||   Ưu Thế II   ||   Chơi Chữ Thời @

 

Chuyên Ma Thứ Ba:  Ma Người   ||   Chuyên Ma Thứ :  Ma Đuốc

Chuyên Ma Thứ Nhất:  Ma Chó   ||   Chuyên Ma Thứ Hai:  Ma Cọp

 

Thế Giới Này Đă Từng Có Một Cái Rốn Như Thế!   ||   Vấn Đề Thai Giáo

Đă T́m Thấy… Giấy Khai Sinh Của Bài Vè Quảng Nam Hay Căi

Quyền Huynh Thế Phụ - Hăy Lưu Ư Về Cấu Trúc Pháp ngữ

Bản Sắc Văn Hoá Từ Các Nữ Nhân Vật Tiêu Biểu Ở Ba Nền Văn Học

Chuyện Tương Truyền Cánh Phượng Lạc Đàn   ||   Hăy Nói Không Với Ba Cái Có Thể

Chủ Thuyết Thuyền Không   ||   Thành Nhân Chi Mỹ   ||   Suy Nghĩ Về Âm Đức

Học Dă Hảo?  Bất Học Dă Hảo?   ||   Bàn Về… Người Khuất Mặt

Ân Hận Muộn Màng   ||   Một Chuyện Cá Tháng Tư Ở Khải Minh   ||   Đắm Đuối

 

 

 

 

 

 

请阅读吳文赖老师佳作  *  Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Giáo Ngô Văn Lại.

 

http://KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - Present KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer