Giáo Sư Ngô Văn Lại  <photo>

 

SỐNG  (I)

 

 

(Xuôi)

Không dễ như ḿnh nghĩ.
Cỏ cây cùng vật vờ.
Đồng tâm tưởng đồng ư.
Khó bề có hiểu thơ.
Trông ngóng người xa xứ.
Đỏ xanh từng phút giờ.
Đông, thu, hè, xuân trải.
Nhỏ lệ giọt ngẩn ngơ ...

(Ngược)

Ngơ ngẩn giọt lệ nhỏ.
Trải xuân, hè, thu, đông.
Giờ phút từng xanh, đỏ.
Xứ xa, người ngóng trông.
Thơ hiểu có bề khó.
Ư đồng tưởng tâm đồng.
Vờ vật cùng cây cỏ.
Nghĩ ḿnh như dễ không ...

 

2004

 

 

 

SỐNG  (II)

 

 

(Xuôi)

Đâu khác nào cỏ cây?

Tạm sống kiếp này đây.

Sầu lắm cũng vui lắm,

Lợi danh lại vơi đầy.

Cầu mong cho mỏi mệt.

Được, mất, chuyện chi khuây?

Dầu dăi bao năm tháng,

Thâu đêm nghĩ dở hay…

(Ngược)

Hay dở nghĩ đêm thâu,

Tháng năm bao dăi dầu.

Khuây chi chuyện mất, được?

Mệt mỏi cho mong cầu,

Đầy lại vơi danh lợi,

Lắm vui cũng lắm sầu.

Đây này kiếp sống tạm.

Cây cỏ nào khác đâu?

 

2005

 

 

 

 

Copyright © 2005 KHAIMINH.ORG