Giáo Sư Ngô Văn Lại  <photo>

 

TẠ  TỪ

 

 

(Xuôi)

Thêm khổ sẽ tan ră chắc rồi,
Kéo lôi chi nữa nhọc pha phôi.
Đêm về ớn lạnh nghe ḷng xót,
Em hỡi em ! Thôi đành thế thôi !

(Ngược)

Thôi thế đành thôi ! Em hỡi em !
Xót ḷng nghe ớn lạnh về đêm.
Phôi pha nhọc nữa chi lôi kéo,
Rồi chắc ră tan sẽ khổ thêm ...

 

2004

 

 

 

THĂM  NHAU

 

 

(Xuôi)

Mưa gió tạt song ngoài,
Vắng thưa khách văng lai.
Xưa lối này đọng nước.
Lặng thầm ta t́m ai.

(Ngược)

Ai t́m ta thầm lặng,
Nước đọng, này lối xưa.
Lai văng khách thưa vắng,
Ngoài song tạt gió mưa.

 

2003

 

 

 

 

Copyright © 2005 KHAIMINH.ORG