Giáo Sư Ngô Văn Lại  <photo>

 

NỮ  SINH  NHA  TRANG

 

Tặng học tṛ cũ

(Xuôi)

Đường đầy sắc trắng tỏa nơi nơi.
Nắng rực lời vang rộn đất trời.
Thương mến đậm qua ngày lại tháng.
Dặn lời chi quản chẳng rong chơi.
Sương chiều gió tối luôn tha thiết.
Có chí th́ nên thế mới đời!
Hương thoáng ngỡ say ḷng mến khách.
Gương soi mặt nước bóng xa khơi ...

(Ngược)

Khơi xa bóng nước mặt soi gương.
Khách mến ḷng say ngỡ thoáng hương.
Đời mới thế nên th́ chí có ...
Thiết tha luôn tối gió chiều sương.
Chơi rong chẳng quản chi lời dặn.
Tháng lại ngày qua đậm mến thương.
Trời đất rộn vang lời rực nắng.
Nơi nơi tỏa trắng sắc đầy đường.

 

1973

 

 

 

BĂN  KHOĂN

 

 

(Xuôi)

Sao trời rực sáng lúc hè sang,
Nuối tiếc ngày vui cuộc dở dang,
Bao xiết nhớ thương, nhiều tủi hận.
Phải đâu đời sống dễ lo toan.
Nao nao nước chảy ḍng quanh quẩn.
Giập nát bèo trôi hàng nối hàng.
Dào dạt sóng ḷng nghe vẫn bận.
Cao vang trổi hội trống lan tràn ...

(Ngược)

Tràn lan trống hội trổi vang cao.
Bận vẫn nghe ḷng sóng dạt dào.
Hàng nối hàng trôi bèo nát giập.
Quẩn quanh ḍng chảy nước nao nao.
Toan lo dễ sống đời đâu phải?
Hận tủi nhiều, thương nhớ xiết bao!
Dang dở cuộc vui ngày tiếc nuối.
Sang hè lúc sáng rực trời sao ...

 

1980

 

 

 

 

Copyright © 2004-2008  KHAIMINH.ORG