Giáo Sư Ngô Văn Lại  <photo>

 

TRANG  TRẠI  RẺO  CAO

 

(Xuôi)

Quanh viền cảnh mượt lá tùng thông,

Tiếng lặng trời cao thu tĩnh không.

Thành luỹ đấy như nh́n thác nước,

Ráng theo mây cuốn gió xa trông.

Nhanh rồi chậm lại bướm vờn lượn,

Sắc toả hoa thơm ngát tiá hồng.

Cành trĩu quả xanh chim rộn tiếng,

Chanh cam rợp kín phủ mênh mông…

(Ngược)

Mông mênh phủ kín rợp cam chanh,

Tiếng rộn chim xanh* quả triũ cành.

Hồng tiá ngát thơm hoa toả sắc,

Lượn vờn bướm lại chậm rồi nhanh.

Trông xa gió cuốn mây theo ráng,

Nước thác nh́n như đấy luỹ thành.

Không tỉnh thu cao trời lặng tiếng,

Thông tùng lá mượt cảnh viền quanh.

 

1998

 

 

Chú thích:

*  Chim xanh:   Chim có lông màu xanh.  Trong ngôn ngữ dân gian, loài chim này dùng ví kẻ đóng vai tṛ xúc tác cho t́nh yêu và hôn nhân (cụ thể làm dịch vụ “bưu điện bí mật” cho đôi bên khác phái).  Theo điển cổ, có lần Hán Vũ Đế dạo chơi trong vườn ngự, chợt thấy thanh điểu bay đến.  Đông Phương Sóc giải thích: “Đây là xứ giả cuả Tây Vương Mẫu.”  Quả nhiên trong chốc lát, Tây Vương Mẫu ngự xe mây bay đến.

 

Thơ Lư Thượng Ẩn (Biệt Hậu Tư):

Bồng lai thử khứ vô đa lộ,

Thanh điểu ân cần vị thám khan.

 

Dịch ư:

Bồng lai nào cách núi sông,

Chim xanh xin hăy nhọc công ḍ đường.

 

Diễn giải:

Trong nhạc có ḍng nhạc quê hương (country) th́ trong thơ cũng có trường phái điền viên (đại diện ở Trung Quốc là Đào Uyên Minh, ở Việt Nam là Nguyễn Khuyến, Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, v.v.).  Theo quan niệm nho gia, bậc nhân ái (quân tử) tâm hồn rộng mở, yêu thiên nhiên (nhân giả nhạo sơn) thật ngất ngây đắm đuốI, v́ thế vai tṛ chim xanh rất có tác dụng đối với tâm hồn họ.

 

 

 

Copyright © 2004 – 2008  KHAIMINH.ORG