Gio Sư Ng Văn Lại <photo>

 

TRƯỜNG NHA TRANG

 

Trong Nha Trang Hotel

(Xui)

Đm về khch lại đến rồi đi,

Nhạc vũ lừng vang chạm cốc ly.

Thềm rộn tiếng ca Tu, Mỹ, Việt.

Bi đầy xe đậu c, Hn, Phi.

Rm lay gi thoảng hương ngy ngất,

Cưả sng trăng in bng ngập đầy.

Xim o thướt tha ngời rạng vẻ,

Tm về chốn nhớ để lng ghi.

(Ngược)

Ghi lng để nhớ chốn về tm,

Vẻ rạng ngời tha thướt o xim.

Đầy ngập bng in trăng sng cưả,

Ngất ngy hương thoảng gi lay rm.

Phi, Hn, c đậu xe đầy bi,

Việt, Mỹ, Tu ca tiếng rộn thềm.

Ly cốc chạm vang lừng vũ nhạc,

Đi rồi đến lại khch về đm

 

1966

 

 

 

Copyright 2005 KHAIMINH.ORG