THANH MINH  Đổ Mục

 

清 明 时 节 雨 纷 纷,

路 上 行 人 欲 断 魂;

借 问 酒 家 何 处 是?

牧 童 遥 指 杏 花 村.

 

Thanh Minh thời tiết vũ phân phân,

Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn;

Tá vấn tửu gia hà xứ thi.,

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

Mưa rơi lất phất tiết Thanh Minh,

Tê tái niềm riêng khách bộ hành.

Ướm hỏi nơi nào là quán rượu?

Mục đồng chỉ xóm Hạnh xa xanh…

 

之一老叟  Chi Nhứt Lăo Tẩu dịch

 

   ĐỀ ĐÔ THÀNH NAM TRANG  Thôi Hộ

 

去 年 今 日 此 门 中,

人 面 桃 花 相 映 红.

人 面 不 知 何 处 去?

桃 花 依 旧 笑 东 风.

 

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ?

Đào hoa y cựu tiếu đông phong…

Ngày này, cửa ấy, năm qua,

Mặt ai cùng với đào hoa ửng hồng…

Mặt ai đâu nữa mà mong,

Đào hoa vẫn cợt gió đông hững hờ…

 

之一老叟 Chi Nhứt Lăo Tẩu dịch