黄先生日辉回海南籍贯喜赠

 

(一)
少 小 離 家 老 大 回 ,
鄉 音 猶 改 鬂 相 催 ;
唐 時 摩 詰 今 黃 子 ,
故 舊 誰 能 酌 幾 盃 ?

(二)
半 世 徘 徊 故 郡 心 ,
有 旡 知 已 與 知 音 ?
瓊 山 海 瑞 殷 勤 切 ,
四 百 餘 年 好 待 人 .

 

Dịch:
Mừng Tặng Tiên Sinh Huỳnh Nhật Huy
Khi Nghe Tin Ông Về Quê Hải Nam

 

(1)
”Ra đi lúc trẻ, lúc già về,
Pha sương mái tóc, giọng phai quê.” (a)
Đời Đường Ma Cật (b), nay Huỳnh tử,
Nâng chén có càn ai rủ rê?

(2)
Nửa đời đau đáu nhớ quê hương,
Tri kỷ, tri âm, liệu có không?
Ở chốn Quỳnh Sơn c̣n Hải Thụy (c)
Bốn trăm năm lẻ đợi chờ ông.

 

之一  Chi Nhứt

 

 

Chú giải:


a. Hai câu thơ gốc của Vương Duy đời Đường, sáng tác khi về sống ở quê tổ.


b. Ma Cật: hiệu của Vương Duy (699 - 759) đời Đường.  Ông đổ Trạng nguyên, làm đến chức Thượng thư Hữu thừa.  Về thơ, nhiều người thích ông hơn cả Lư Bạch, Đỗ Phủ.  Về họa, ông là tổ sư của họa phái miền Nam Trung Quốc.c. Hải Thụy: người Quỳnh Sơn, Hải Nam, mất lúc 73 tuổi (1587).  Ông giữ chức Nam Kinh Hữu Đô ngự sử là chức giữ việc can vua và rạch tội quan.  Bắc Kinh quan thế nào th́ Nam Kinh cũng đủ bộ sậu thế ấy, chỉ khác là khí hậu miền Nam cùng t́nh h́nh dân chúng (thường nối giáo cho hải tặc, cho lính thủy đánh bộ của Nhật, nên có quá nhiều chuyện cho Hải Thụy vạch trần, tố cáo, rốt cuộc bị băi quan.


Phần II của lời chú giải này mới là đáng đồng tiền bát gạo:


Nguyên soái Bành Đức Hoài cùng quê Hồ Nam với Mao Trạch Đông, vừa đồng chí lại đồng hương nên "ăn cánh" nhau hết ư.  Theo tinh thần "Đông có mầy, tây có tao" Mao cho Bành làm Tư lệnh đạo quân Kháng Mỹ Viện Triều rồi gởi "Hoàng thái tử" Mao Ngạn Thanh sang làm lính kiểng để kiếm lon tướng khỏi bị so b́.  Thái tử quen thấy lính tráng sợ oai ḿnh nên coi thường bom mỹ, chết khi đang ngủ trưa, không chịu chui hầm.


Mao th́ oán ngầm là Bành chơi độc nên khi Bành làm Bộ trưởng Quốc pḥng, Mao cài bẩy khá hay:  Giao nhiệm vụ mật cho Bành điều tra thực trạng kinh tế, báo cáo bằng thư tay chứ không dùng công văn chính thức.  Bành cứ "thẳng ruột ngựa" vạch hết mọi mặt, chẳng sợ một ai.  Mao đem các thư ấy đúc làm hồ sơ kết tội Bành là tay sai đế quốc, âm mưu chống Đảng, giao cho Hồng vệ binh tha hồ lấy điểm.  Diệp Kiếm Anh, Chu Ân Lai ngậm tăm, biết oan nhưng thư tay rành rành, cả hai không dám xía vào (thà để Mao - Giang làm bậy ít tai hại hơn nội chiến!)


Giới cầm bút tung ra vở kịch "Hải Thụy Băi Quan" để lên tiếng về cái chết oan của Bành (Ngày nay Mao đang được Hoàng Khắc Thành điều tra, nhưng Hoàng chưa có thời điểm thích hợp để công bố kết quả) (vô số cán bộ trung cấp đang dùng "tư tưởng sáng ngời của Mao chủ tịch" để thúc đẩy kinh tế phát triển, cất cái tay quay đó là kinh tế lăn đùng như chơi).

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 KHAIMINH.ORG