TẢN MẠN...  TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ

 

 

 

 

 

 

 

Truyện Kiều khithời Minh th́ đó chỉ tác phẩm giải trí nhưng khi Nguyễn Du đưa vào văn học nước nhà th́ được nâng lên tầm cao mới, trở nên một tác phẩm luận đề về hội loài người. Điều thuyết minh ở luận đề là con người được Tài th́ mất Mệnh, được Mệnh th́ mất Tài. Chẳng một ai hưởng đủ cả Tài lẫn Mệnh.

 

Ai cũng biết rằng Socrates (470-399 trCN) là ông tổ triết học cổ Hy Lạp được nhân loại thừa nhận th́ vợ ông là bà Xanthippe lại nổi tiếng là ác phụ luôn luôn giở tṛ gây gỗ ngỗ nghịch không hề tỏ ra kính trọng một đại triết gia đương thời.

 

Ở phương Đông, cũng có một người gặp cảnh ngộ tương tự. Đấy là Khương Tử Nha (cũng gọi là Khương Thái Công, Lă Vọng, Khương Thượng) nổi danh là nhà chính trị hành động, dựng nên nề nếp một triều đại phong kiến nhà Chu lâu bền hơn tám trăm năm. Thế nhưng những câu chuyện suy diễn cũng có, bịa đặt cũng có, tường thuật cũng có đều tập trung vào bà vợ Kim Liên, nổi tiếng hiếp đáp chồng không chút nương tay trong hơn mấy chục năm trời.

 

Có lẽ những người khác thuộc hàng đại gia về tư tưởng cũng không thoát khỏi hệ lụy ấy. Số người biết quư trọng những ông chồng thông tuệ thường chiếm tỷ lệ không nhiều.

 

T́m hiểu nhiều tiểu sử danh nhân, t́nh trạng trên có lẽ như là quy luật “tạo vật đố toàn” (Tạo hóa ghét sự hoàn toàn). Kẻ mù quáng thường không nhận ra quy luật ấy nên mới có chuyện Tô Tần, Bá Lư Hề, v.v...

 

 

 

Giáo Sư Ngô Văn Lại  吳文赖老師

Việt Nam, 2016

 

 

 

 

请阅读吳文赖老师佳作 * Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 Copyright © 2004 - Present KHAIMINH.ORG | Website Disclaimer