Chi Nhất Lo Tẩu

 

离 乡 与 乡 离 ( ) | XA QU V QU XA

 

离 乡 容 易 事 ,

乡 离 是 最 难 .

离 乡 累 生 计 ,

而 心 常 安 宽 .

乡 离 想 无 恙 ,

而 心 常 彷 徨 .

离 乡 不 可 不 ,

乡 离 还 未 完 .

Xa qu chuyện dễ dng,

Qu xa khổ mun vn.

Xa qu, mệt kiếm sống

Nhưng lng thấy nhẹ nhng.

Qu xa chẳng nhọc sức,

Nhưng lng thường bng hong.

Xa qu, thế bắt buộc,

Qu xa chuyện vấn vương.

 

 

 

 

 

 

 

之 一 老 叟 智 一 叟 ,
诗 香 飘 溢 全 美 州 .
秀 才 两 字 君 搒 首 ,
文 苑 才 高 又 夺 魁 .
桃 李 技 茂 天 下 满 ,
早 传 衣 钵 夜 诗 楼 .
恩 怨 一 笑 随 风 送 ,
满 袋 诗 酒 呤 乐 透 .


 
2005
4

 

 

 

 

Copyright 2005 KHAIMINH.ORG