CLASS OF ‘68/’71

 

Photo Albums  /       /  H́nh Ảnh

 

H́nh Ảnh Ngày Xưa

那綺麗黃金學生時代的我們

 

H́nh Ảnh Ngày Nay

今日的我們

 

1968/1971 年班 2007春节

( Photography Courtesy of Nhu Bich Phan  潘碧如 )

 

 

 

 

Copyright © 2010 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer