CLASS OF 70/73 (春光班)

 

 

 

<Album A1>

<Album A2>

<Album A3>

H́nh Ảnh Thời Học Sinh -- Ngày Ấy Bọn Ḿnh  那綺麗黃金學生時代的我們 (1)

 

 

 

 

<Album AA>

 

Một Thời Tài Tử  Minh Tinh  那綺麗黃金學生時代的我們 (2)

 

 

 

 

<Album B1>

 

H́nh Ảnh Họp Mặt – Ra Mắt Nay Mai…  Coming Soon…  歷屆同學會留影

 

 

 

 

<Album B2>

 

H́nh Ảnh Gia Đ́nh Xuân Quang Ngày Nay 今日的我們

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer