LỜI NÓI ĐẦU   -   前言    -   PREFACE

 

 

 

母校 * 學友

 

謹將此網站獻給越南芽莊啟明中學校友們,前任教職員們,以及所有關心和愛護啟明學校的朋友們.網站內容將以中,,和英文的方式呈達.然而,此網站長期在改善和建設之中,歡迎大家常來參閲新的消息

 

 

TRƯỜNG XƯA *  BẠN CŨ

 

Chúng tôi, một nhóm cựu học sinh trường Trung Học KHẢI MINH, Nha Trang, Việt Nam, đang luôn luôn cố gắng tiếp tục dựng xây và hoàn chỉnh trạm web nhỏ này dưới chủ đề Trường Xưa Bạn Cũ với ước mong là một món quà nhỏ riêng tặng cho tất cả các bạn cựu học sinh, giáo sư, và thân hữu của trường.  Trạm web này sẽ đưọc tŕnh bày bằng chữ Hoa, chữ Việt, và chữ Anh.  Xin hăy thường xuyên ghé lại viếng thăm…

 

 

ALMA MATER * FRIENDS


This website is dedicated to the alumni, former teachers, and friends of
KHAI MINH High School in Nhatrang, Vietnam.  Texts will be written in Chinese, Vietnamese, and English.  However, this website is always under construction, so please check back frequently for updates…

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

ALWAYS UNDER CONSTRUCTION

TRƯỜNG KỲ XÂY  CẤT

長 期 施 工 中

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer