ẢO TNH

 

 

 

 

Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử 遊山浪子.

 

 

Bp nở, my vờn, đợi bng hu,

Nhớ người năm trước bướm hoa kề.

Buồn gom lời hứa, chn tnh lỡ,

Lạnh p vần thơ, dại ước thề.

Rt chn rượu nồng say mộng đắm,

Hm bnh tr ấm dệt hồn m.

Tm vương lạc tưởng trn xun vọng,

Mưa sớm, vườn hương, rụng nắng về.

 

* * *

 

Mắt xt, mi mềm, ướt tiếng ca,

Gi ngừng, my ho, a trăng ng.

Tnh hoa ảo dng, loang hương cổ,

Hồn bướm mơ duyn, đm sắc t.

Mi đắm vườn yu khơi bo nhớ,

Mắt chm đỉnh mộng gợn thương ba.

Dng tim chia nhnh đi bờ rạng,

Sợi chỉ hoi nhungNgấn lụa l.

 

 

Du Sơn Lng Tử 遊山浪子 <photo>

(Kho 1965/1968)

06 Thng 5, 2006 - Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

HỌA ẢO TNH

 

 

Vẫn cn nhớ lại cht hương hu,

M thng năm qua đ cận kề.

Văng vẳng tai nghe lời ước hẹn,

Dng dằng dạ tưởng giọng giao thề.

Đ từng dệt mộng đời tươi thắm,

Cũng muốn pha hồng nỗi đắm m.

Huyền thoại ảo tnh, nhiều ảo vọng,

Say men rượu đắngbng ai về.

 

* * *

 

Nhớ hnh, nhớ bng, nhớ lời ca,

Say đắm mi thơm, nt ngọc ng.

Cnh bướm vờn hoa, hoa nhuận sắc,

Đn chim lượn nắng, nắng ươm t.

Trời cao my bạc treo lơ lửng,

Biển rộng nước xanh uốn gợn ba.

Bến đợi chia xa, đi nhnh tch,

Cn đu lối mộngđ lơ l.

 

 

V Đnh Tin 武庭仙

14 October 2006, San Francisco, California, U.S.A.