CẢNH CHỜ

 

 

 

Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử.

 

 

Thng reo bờ vắng dậy sương mơ,

Trc rũ buồn giăng dải lụa mờ.

Bến vắng thuyền xui hoi cảnh tr,

Trời son đất quyện ng vầng tơ.

Nhụy mong bướm điểm hn trang mật,

Hoa đợi trăng về ủ dng thơ.

Ru cổ phủ ghềnh xanh nhũn đ,

Triều dng loang đổ bng hương chờ.

 

* * *

 

Ngậm ngi suối cổ miếu hoang xơ,

Sn vắng vườn xưa gi hững hờ.

Cnh hạc vờn bay tưa ngấn nước,

Sng diều khiu vũ loạn hồn thơ.

My hương vng nguyệt băng sương lạc,

Mưa phấn cung đn phm nn mơ.

Điệp trc, tnh hoa, chờ dng liễu

Bến nghing Ghềnh v Đợi trăng khờ.

 

 

Du Sơn Lng Tử (遊山浪子) <photo>

(Kho 1965/1968)

20 Thng 5, 2006 - Bắc California, U.S.A.