THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY

 

 

 

 

Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子.

 

 

( Ở Vỉa Phố Sài G̣n )

 

 

Trời chang, nắng hạn, vỉa hè sôi,

Thằng bé loay-hoay chiếm chỗ ngồi.

Cơm sáng chẳng dư, ràng mép miệng,

Cháo chiều chưa đủ, trám răng môi.

Lang thang phố chợ t́m thêm khách,

Lếch thếch đường đêm kiếm chút mồi.

Được mối:  C̣ng lưng ra đánh bóng,

Ḷng ṿng khuya lắc vẫn chưa thôi.

 

*   *   *

 

Tiền vừa kiếm được, cháo em côi,

Mẹ yếu chờ ăn:  Nước tráng nồi.

Bỏ tuổi đến trường:  Ngồi đợi khách,

Bỏ giờ lên lớp:  Đánh giày hôi.

Cha mang chí cả, đền ơn nước,

Con nặng ḷng thương, chịu cảnh đời.

Ḍng họ, bà con, đều tứ tán,

Trời chừa… chiếu khố… Mẹ, Em, Tôi.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子  <photo>

(Khoá 1965/1968)

19 Tháng 7, 2006 - Bắc California, U.S.A.