Tŕnh bày:  Du Sơn Lăng Tử  游山浪子

 

 

 

NGUYÊN NHUNG

(Bài Xướng)

 

 

Trời xanh khoác nhẹ áo Nguyên Nhung,

Xuân đến vườn hương đẹp lạ lùng.

Cành huệ nghiêng thềm ong mướt lượn,

Khóm đào tươi sắc gió say rung.

Vần thơ thả sóng chiều xao xuyến,

Lữ khách đưa chân bước ngập ngừng.

Nương cánh đông phong hồn lăng đăng,

Tím hồng cắm vội đóa hoa chưng.

 

 

Trầm Vân  沉雲

California, U.S.A., 7/2010

 

 

 

*

 

 

ĐÓA HỒNG ĐEM CHƯNG

(Kính họa bài thơ “Nguyên Nhung” của nhà thơ Trầm Vân)

 

 

Gió Xuân lay động bức màn nhung,

Cô gái nhà bên đẹp lạnh lùng.

Dáng ngọc nh́n sang, đôi mắt chớp,

Má đào liếc trộm, trái tim rung.

Bướm vờn ngơ trước, buồn không ngắm,

Trai ghẹo vườn sau, ngại chẳng ngừng.

Sắc nước hương trời, chừ kín cổng,

Cưới về treo giá “ĐÓA HỒNG CHƯNG”.

 

 

Du Sơn Lăng Tử  山浪子

California, U.S.A., 7/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *

 

 

 

 

***  投稿 郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer