CHỢ  HOA

 

 

Ong bướm tìm Sen ghé chợ quê,

Mã-Đình, Thượt-Dượt rủ nhau về.

Mai, Đào nở nụ Sơn-Trà đắm,

Lan, Cúc chiết cành Nhựt-Quế mê.

Trăng ngắm Mẫu-Đơn hồn Dạ-Lý,

Hải-Đường thưởng nguyệt bóng Hoa-Lê.

Quỳnh-Hương, Tứ-Qúy… ghen Cẩm-Chướng,

Hồng, Huệ, Thủy-Tiên…Một đóa thề.

 

 

Du Sơn Lãng Tử (遊山浪子) <photo>

(Khoá 65/68)

Bắc California, U.S.A. - 21 Tháng 03 Năm 2006

 

 

Phụ Chú:

Hoa Sen - Hoa Mã Đình Hồng - Hoa Thượt Dượt - Hoa Mai

Hoa Đào - Hoa Sơn Trà - Hoa Lan - Hoa Cúc - Hoa Nhật Quế

Hoa Mẫu Đơn - Hoa Dạ Lý Hương - Hoa Hải Đường - Hoa Lê

Hoa Quỳnh Hương - Hoa Lan tứ Quý - Hoa Cẩm Chướng

Hoa Hồng - Hoa Huệ - Hoa Thủy Tiên.

 

 

 

VỊT  RỜI  CON  LẠCH

 

 

Đám vịt trời bay giữa khoảng không,

Vượt bao non nước cánh ngô đồng.

Dìu đàn cháu, viễn lưu sông thủy,

Dắt đám con, phiêu bạt biển dòng.

Con lạch đục, tìm đâu thấy cá,

Lõm trời mù, chẳng chút hơi trong.

Đành rời chỗ, lũng sình yêu dấu,

Tạm sống ngoài, hòng tránh bão giông.

 

***

Phận số may thay, cá hóa rồng,

Vịt đàn tìm được vũng hồ trong.

Nhìn trời tưởng nhớ vùng quê cũ,

Ngắm bến lòng mơ lũng nước Đông.

Sông lạ, tép còm thua vị nhấm,

Biển người, cá chép kém hương nồng.

Mà thôi!  Đã chọn đời thanh thản,

Lạch của ngày xưa… nghĩ chạnh lòng.

 

 

Du Sơn Lãng Tử (遊山浪子) <photo>

(Khoá 65/68)

Bắc California, U.S.A. - 21 Tháng 03 Năm 2006

 

 

 

 

 

 

1