GẶP  BẠN  THƠ

 

 

(Riêng tặng NT Du Sơn Lăng Tử)

 

Ngọn gió nào đưa bạn tới đây,

Du Sơn Lăng Tử dấu chân đầy.

Vẫn mơ một sớm ḿnh tương ngộ,

Đâu nghĩ có ngày ta nắm tay.

Hạt giống văn chương mầu nhiệm thật,

Đóa t́nh thi phú đậm đà thay.

Mai đời dong rủi đi trăm hướng,

Vẫn nhớ về nơi phố thị nầy.

 

 

Mặc Lan Đ́nh  (默蘭亭)

San Jose, California, U.S.A.  Ngày 15/01/2006

 

 

 

HẠNH  NGỘ  THI  NHÂN

 

 

 ( Hoạ Gặp Bạn Thơ )

 

Thơ ngọt trà thơm kiếm đến đây,

Mặc Lan Đ́nh bướm tụ ong đầy.

Thuận duyên mong có lần tương kiến,

Hữu hạnh cầu c̣n dịp bắt tay.

Xứ lạ t́nh đời chua chát lắm!

Quê người nghĩa bạn mặn nồng thay.

Cho dù cuộc sống hoài luân chuyển,

(Xin)  Khắc cốt ghi tâm buổi hẹn nầy.

 

 

Du Sơn Lăng Tử (遊山浪子) <photo>

(Khoá 65/68)

Bắc California, U.S.A. - Tháng 02 Năm 2006